- http://bifanvn.com/

- Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Cơ BIFAN

- Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Cơ BIFAN